We’ve noticed you might be viewing our website from a different location. Visit your regional site for more relevant information and pricing.

Impressum

Campleaders Slovakia s.r.o.

Hello!

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa: Mierová 406/8, 930 11, Topoľníky

Kancelária a korešpondenčná adresa: Gorkého 10, 811 01, Bratislava

Riaditeľ/konateľ: Mgr. Sándor Benkovics

  • IČO: 43775055
  • DIČ: 2022476456
  • IČ DPH: SK2022476456

Campleaders Slovakia s.r.o. je súčasťou globálnej spoločnosti Smaller Earth Group

Kontakt

Mgr. Sándor Benkovics (konateľ):

☎️+421 908 442 618

📩 s.benkovics@smallerearth.com

Kancelária:

☎️ +421 907 851 282

📩 slovakia@smallerearth.com

Registrácia

Spoločnosť Campleaders Slovakia s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25927/T

Media

Obrázky použité na tejto web stránke sú väčšinou fotky našich uchádzačov, Unsplash alebo Adobe Stock fotky.

GDPR

Go with the Leaders.