We’ve noticed you might be viewing our website from a different location. Visit your regional site for more relevant information and pricing.

Work and Travel a americkom resorte.

Naši partneri v USA

Spolupracujeme len s tými najlepšími 4 a 5 hviezdičkovými hotelmi v USA. Tým zabezpečíme, že dostaneš nielen zážitok v podobe neuveriteľného Work and Travel leta, ale aj pracovné skúsenosti pod dohľadom tých najlepších v odbore.

Na názore našich účastníkov nám záleží a každý rok zbierame "feedback" od účastníkov na jednotlivé resorty. Výsledkom je objektívne hodnotenie minulých aj súčasných uchádzačov v USA.

Hodnotenie sa pohybuje na škále od 0 do 10. Naši zamestnávatelia sú ohodnotení od 6 a vyššie, pričom väčšina dlhodobo dosahuje hodnotenie 8 a 9.

V našej ponuke je viac ako 40 prestížnych resortov v rámci USA a každý z nich má niečo špeciálne, niečo čím sa líši.

Aby si sa vedel bez problémov rozhodnúť, pri každom sme si vybrali dôležité ale aj zábavné alebo historické fakty o danom resorte. Je len na tebe, pre ktorý sa rozhodneš!

Zisti viac o kvalite resortov.
Resorts across the USA.