Apply

Kto sme

Resort Leaders

Zabezpečujeme prácu v luxusných resortoch v USA. Či už len na leto alebo aj na celý rok. Keďže sme globálnou spoločnosťou so zastúpením na celom svete, máme taktiež kanceláriu v USA a so všetkými resortmi sme tak v úzkom kontakte. Spolupracujeme s nimi priamo, takže máme vždy rýchle, presné a overené informácie. Skúsenosti s poskytovaním Work and Travel programov prehlbujeme už od roku 1999. A každý zamestnanec v slovenskej kancelárií zažil aspoň jedno leto v USA či už ako uchádzač Resort Leaders, alebo Camp Leaders programu. Sami tak najlepšie vieme, čo ťa v priebehu hľadania práce a samostatného leta v Amerike čaká a so všetkým ti môžeme pomôcť. Počas procesu umiestňovania berieme čo najviac povinností na seba, aby si ty nemusel takmer nič riešiť. A počas leta ti budeme tiež nablízku. Nielenže môžeš kedykoľvek kontaktovať našu slovenskú kanceláriu, ale k dispozícií ti bude aj 24/7 emergency linka v USA. A k tomu, aby toho nebolo málo, každé leto navštevujeme našich uchádzačov priamo v resorte.

Priamy sprostredkovateľ práce

Ako globálna spoločnosť so zastúpením na 4 kontinentoch spolupracujeme priamo s resortmi v USA, všetko tak budeš riešiť priamo s nami. Od prvého kontaktu, cez hľadanie práce až po hladký návrat späť na SVK. Počas leta budeme vždy na blízku a môžeš sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Preverení zamestnávatelia

Naše resorty patria medzi tie najvyhľadávanejšie v Amerike a uchádzači programu sa do nich každoročne radi vracajú. Resorty taktiež každoročne navštevujeme aj osobne, aby sme preverili dodržiavanie pracovných podmienok, úroveň ubytovania, stravovania a plnenie kultúrno-výmenných aktivít.

Bezpečnosť nadovšetko

Počas leta v USA je o našich uchádzačov 100% postarané. V cene programového poplatku je samozrejme zahrnuté aj obstaranie vízových dokumentov, spiatočná letenka do USA a 24/7 emergency linka. 

Smaller Earth Group

 

História programu Resort Leaders

V rámci Work and Travel programu Resort Leaders každoročne do USA vycestujú stovky uchádzačov nielen zo Slovenska, ale aj ďalších krajín sveta, ktorí tam strávia nezabudnuteľné leto. Na Slovensku poskytujeme túto možnosť už niekoľko rokov so stále rastúcim záujmom. Od prvej sezóny, kedy sme poslali len niekoľko vysokoškolských študentov do jedného resortu, uplynulo už niekoľko rokov a teraz spolupracujeme s približne 50 resortmi naprieč celým územím USA. V súčastnosti je náš program navyše otvorený aj ďalším mladým ľuďom, ktorí už síce neštudujú, ale chcú získať dlhodobú prax v luxusných hotelových resortoch. Existuje tak niekoľko programov v rámci Resort Leaders - tzv. Summer Job, Internship alebo Traineeship.

 

Patríme do rodiny Smaller Earth

Zárodkom vzniku programu Resort Leaders bola cesta dvoch mladých anglických obchodníkov. Strávili jedno úžasné leto prácou a cestovaním v USA, konkrétne v detskom kempe, a rozhodli sa túto možnosť sprostredkovať svojím priateľom a ďalším vášnivým cestovateľom. Preto vznikla spoločnosť Camp Leaders. Následne vznikli ďalšie Work and Travel programy, ako napríklad Resort Leaders alebo Au-Pair in America, Hello Academies, Canago, KiwiKiwi, a to spôsobilo vznik globálnej spoločnosti Smaller Earth. Preto program Resort Leaders, v ktorom zabezpečujeme mladým ľuďom prácu v amerických luxusných resortoch, spadá pod globálnu spoločnosť Smaller Earth, ktorá ponúka ďalšie možnosti ako a kam vycestovať za svojím splneným snom, získaním si pracovných skúseností, zlepšením angličtiny, spoznaním nových priateľov a rozšírením si obzorov.

 

 

Naše poslanie

Inšpirujeme ľudí k pokroku! Skúsenosti získané v resortoch posunuli každého z nás nielen po osobnostnej, ale aj po profesionálnej stránke. A to isté chceme poskytnúť aj ďalším uchádzačom nášho programu.

Chceme pozitívne ovplyvniť 20 miliónov ľudí! A to dokonca roku 2020. Prečo nebyť priateľský, tolerantný, užitočný, a otvorený novým myšlienkam? Presne takí sme a chceme, aby nás na svete bolo čo najviac.

Ambicióznosť, výnimočnosť, inovatívnosť, vášeň, dôveryhodnosť, osobnostný rozvoj! Presne tieto vlastnosti a pocity chceme v ľuďoch vyvolávať a rozvíjať.

 

Work and Travel USA Resort Leaders

Si pripravený na leto svojho života?
Registruj sa!