Apply
Podmienky W&T programu Resort Leaders
Vyber si typ programu, ktorý ti najviac vyhovuje a zaregistruj sa úplne nezáväzne ešte dnes. Zaisti si nezabudnuteľné leto (Summer Job) alebo kľudne aj celý rok (Intern a Trainee) v USA.
Summer Job
Vek nad 19 rokov
Študent denného štúdia vysokej školy alebo univerzity (aktívny denný študent, ktorý má v zimnom aj letnom semestri dostatočný počet predmetov (programu sa môžu zúčastniť študenti bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho ale aj doktorandského štúdia)
Komunikatívna úroveň angličtiny
Čistý register trestov
Fyzická a duševná spôsobilosť
Ochota pracovať v USA 3 mesiace
Nie je potrebná predchádzajúca prax v odbore
Registrácia
Zaregistruj sa zadarmo a úplne bez záväzkov do programu Resort Leaders - Summer Job
Internship
Vek nad 19 rokov
Študent vysokej školy alebo univerzity v odbore cestovný ruch, turizmus alebo hoteliérstvo ALEBO absolvent vysokej školy alebo univerzity v odbore cestovný ruch, turizmus alebo hoteliérstvo, ktorý štúdium ukončil pred menej ako 12 mesiacmi
Komunikatívna úroveň angličtiny
Čistý register trestov
Fyzická a duševná spôsobilosť
Ochota pracovať v USA až 1 rok
Nie je potrebná predchádzajúca prax v odbore
Registrácia
Zaregistruj sa zadarmo a úplne bez záväzkov do programu Resort Leaders - Internship
Traineeship
Vek nad 19 rokov
Absolvent vysokej školy alebo univerzity v odbore cestovný ruch, turizmus alebo hoteliérstvo s minimálne jednoročnou praxou v danom odbore ALEBO uchádzač s minimálne 5-ročnou praxou v odbore cestovný ruch, turizmus alebo hoteliérstvo mimo územia USA
Komunikatívna úroveň angličtiny
Čistý register trestov
Fyzická a duševná spôsobilosť
Ochota pracovať v USA až 1 rok
Je potrebná predchádzajúca prax v odbore
Registrácia
Zaregistruj sa zadarmo a úplne bez záväzkov do programu Resort Leaders - Traineeship
Si pripravený na leto svojho života?
Registruj sa!