We’ve noticed you might be viewing our website from a different location. Visit your regional site for more relevant information and pricing.

Coronavirus (COVID-19) Informácie

Táto stránka slúži na pridávanie aktuálnych informácií ohľadom vírusu COVID - 19, stránku pravidelne aktualizujeme.

31.Marca 2020

V Resort Leaders vieme, že táto situácia, ktorá je pre každého z nás nová a jedinečná, nás ovplyvňuje v rámci nášho každodenného života.

Ako spoločnosť, ktorá sa zaoberá cestovaním a programami hlavne v zahraničí, je pre nás veľmi ťažké pozerať sa na svet ako ho vidíme teraz. S limitmi, obmedzeniami, sociálnou izoláciou. Veríme však, že opatrenia prijaté každou jednou krajinou sú prijímané s dôrazom na bezpečnosť a zdravie obyvateľov, jednotlivcov, rodín a komunít.

V tomto okamihu, by sme ti chceli poskytnúť pár informácií, ktoré ťa určite zaujímajú:

  • Program výmenných pobytov (The Exchange Visitor Program), v rámci ktorého operuje aj program Resort Leaders a National Park Program, je z preventívnych dôvodov pozastavený do 11.Mája. Uchádzači, ktorí mali do USA cestovať pred 11.Májom, mali dátumy odchodov posunuté na neskôr.
  • Náš tím, aj keď pracuje z domu, pokračuje v prípravách na leto v USA, spolu so zamestnávateľmi aj vízovými sponzormi v USA. Náš cieľ aby sme ti zabezpečili neuveriteľné leto v jednom z amerických hotelových resortov sa nezmenilo, a hotely sa s nadšením pripravujú na tvoj príchod.
  • Je veľmi pravdepodobné, že tvoj dátum vycestovania, dĺžka pobytu, termín vízového pohovoru sa zmení v najbližších dňoch, avšak pracujeme na tom, aby bol proces zmien pre teba nenáročný. Prosíme ťa o dôveru a dávku pozitivity a flexibility, aby sme to spoločne zvládli.
  • V rámci personálu pracujeme s menším tímom, a to môže ovplyvniť rýchlosť našich odpovedí. V prípade otázok prosíme využi aj sekciu Často kladené otázky nižšie.
  • Našou prioritou je bezpečie a zdravie našich uchádzačov, personálu a partnerov v zahraničí. Pozorne sledujeme informácie zo zahraničia (U.S Department of State), Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva ale aj našich partnerov v zahraničí.
  • Aktuálne pracujeme aj na alternatívnych plánoch, v prípade, ak by sa na základe rozhodnutí program na leto 2020 nemohol uskutočniť. Ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať. Avšak ku 31.3.2020 je program Resort Leaders a National Park Program bez obmedzení a platia bežné zmluvné podmienky.

Chceli by sme sa poďakovať našim účastníkom, partnerom aj zamestnancom za ich podporu aj pozitívne reakcie v tejto nie ľahkej situácii. Aj keď je blízka budúcnosť nejasná, veríme, že si každý z nás zachová kúsok pozitivity, láskavosti a nadšenia pre cestovanie a pobytu v zahraničí.


17.Marca 2020

Vzhľadom na momentálnu situáciu ohľadom ochorenia COVID - 19 sme sa rozhodli pozastaviť prijímanie nových uchádzačov do programu na leto 2020. Všetci účastníci, ktorí podpísali zmluvu do 17.Marca 2020 pokračujú v programe bez obmedzení. Všetky nové registrácie do programu budú odložené na neurčito do ďalšieho oznámenia.

Toto rozhodnutie sme prijali, aby sme mohli našim súčasným účastníkom poskytnúť prípravu a asistenciu na ktorú sme tak hrdí.

Programy v USA sú stále otvorené a preto pokračujeme v príprave dokumentov, predodletových stretnutí (online) ale aj logistiky ohľadom možných posunov odchodu do USA.

Resort Leaders tím bude pokračovať v poskytovaní informácií aby sme zabezpečili, že si 100% informovaný.

17.Marca 2020

Resort Leaders Caribbean

V záujme zdravia a bezpečnosti našich uchádzačov, sme sa po dohode so zamestnávateľom v Karibiku dohodli na odložení plánovaných pohovorov na neurčito.

Taktiež v prípade účastníkov, ktorí majú do Karibiku cestovať v najbližších dvoch mesiacoch dochádza k posunu začiatku programu na neurčito.

Očakávame, že preventívnymi opatreniami sa situácia zmení v pozitívnu rýchlejšie. Stanovisko opäť prehodnotíme 15.Apríla. O ďalších zmenách budeme informovať.


16.Marca 2020

V mnohých krajinách Európy Veľvyslanectvo USA posunulo organizovanie vízových pohovorov až do dovolania. Túto situáciu monitorujeme a sme v kontakte so zástupcami ambasády aj našimi vízovými sponzormi. Očakávame, že tento posun bude trvať približne 30 dní.

Radi by sme ťa požiadali, aby si pokračoval v nahrávaní dokumentov, respektíve ostatných ešte nevyplnených častí svojho online profilu. Takto zabezpečíš, že pri opätovnom spustení vízových pohovorov budeš na 100% pripravený.


14.Marca 2020

13.Marca Ministerstvo zahraničných vecí USA oznámilo dočasné pozastavenie medzinárodných výmenných programov v dôsledku ochorenia COVID-19. Úrad pre vzdelávanie a kultúru (ECA) dočasne pozastaví všetky programy financované ECA.

Toto opatrenie sa tiež rozšírilo aj na súkromne financované programy medzi ktoré patria aj programy Smaller Earth v USA (Camp Leaders, Resort Leaders, Nartional Park Program). Očakáva sa, že toto dočasné pozastavenie bude trvať 60 dní.

Resort Leaders pokračuje v práci na pohovoroch so zamestnávateľmi ako aj na plánovaných odchodoch koncom Mája a v priebehu Júna. Očakávame, že dané opatrenie bude mať minimálny vplyv na tieto termíny vycestovania.

Ak je tvoj dátum vycestovania do USA pred 11. Májom 2020, budeme ťa kontaktovať ohľadom ďalších krokov..

Ak je tvoj plánovaný odchod do USA po 11.Máji 2020 a neskôr, naše odporúčanie je počkať, situáciu pravidelne monitorujeme o zmenách ťa budeme informovať.


12.Marca 2020

11.Marca prezident Trump podpísal prezidentské vyhlásenie, ktorým sa pozastavuje vstup cudzincov, ktorí sa nachádzali v niektorých európskych krajinách, počas 14 dní pred plánovaným príchodom do Spojených štátov.

Očakáva sa, že toto vyhlásenie bude trvať 30 dní a vzťahuje sa na krajiny nachádzajúce sa v Schengenskom priestore.

Resort Leaders pokračuje v prípravách na plánované odlety účastníkov programu v Máji a Júni a očakávame, že to nebude mať žiadny vplyv na vycestovanie do resortu.

Ak je tvoj plánovaný odlet v priebehu Apríla, o zmenách v programe ťa budeme informovať.

Ak je tvoj plánovaný odlet do USA v priebehu Mája a neskôr, naše odporúčanie je počkať, situáciu pravidelne monitorujeme o zmenách ťa budeme informovať.


9.Marca 2020

Pre Resort Leaders je bezpečie a zdravie našich účastníkov na prvom mieste. Situáciu okolo rozšírenia koronavírusu (COVID-19) pozorne sledujeme.

Pravidelne sa informujeme na stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie, CDC - Centra pre prevenciu chorôb, ale aj Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva zdravotníctva SR. Získané informácie komunikujeme s našou Americkou kanceláriou, vízovými partnermi ale aj zamestnávateľmi v USA.

Momentálne, na základe informácií z hore uvedených zdrojov je Resort Leaders program na sezónu 2020 stále otvorený a registrácia prebieha bez obmedzení.

Situáciu monitorujeme a o prípadných zmenách budeme včas informovať.


Často kladené otázky

Dôležité: S každodenným vývojom aktuálnej situácie môžu byť odpovede na otázky neaktuálne/neplatné. Stránku aktualizujeme vždy, keď dostaneme nové informácie ohľadom situácie okolo vírusu COVID-19.

Posledná aktualizácia: 17.Marca 2020

Môžem sa do programu Resort Leaders ešte prihlásiť?

Vzhľadom na momentálnu situáciu ohľadom ochorenia COVID - 19 sme sa rozhodli pozastaviť prijímanie nových uchádzačov do programu na leto 2020. Všetci účastníci, ktorí podpísali zmluvu do 17.Marca 2020 pokračujú v programe bez obmedzení. Všetky nové registrácie do programu budú odložené na neurčito do ďalšieho oznámenia.

Ako sa prijímajú rozhodnutia o programe?

Neustále sme informovaní o aktuálnom vývoji situácie a odporúčaniach príslušných vládnych, zdravotníckych a cestovných kancelárií. Tie obsahujú:

  • Svetová zdravotnícka organizácia
  • Americká vláda
  • Úrad zahraničia a úrad verejného zdravotníctva v domovskej krajine každého účastníka

Spoliehame sa tiež na skúsenosti vedenia našej globálnej spoločnosti vo Veľkej Británii a našej miestnej pobočky v USA, ako aj každého z našich zamestnávateľov.

Čo potrebujem vedieť o svojom nadchádzajúcom vízovom rozhovore?

Veľvyslanectvá USA v Európe pôsobia v dôsledku koronavírusu v obmedzenom režime. V súčasnosti uprednostňujú žiadosti amerických občanov.

Všetky vízové pohovory sa posúvajú o 30 dní, avšak o prípadné zmeny sa postaráme v rámci kancelárie my. Teba by sme chceli poprosiť o flexibilitu a ústretovosť v čakaní na informácie.

Pri prvej možnosti vízového pohovoru ťa budeme okamžite kontaktovať.

Môžem odstúpiť od zmluvy kvôli hrozbe koronavírusu?

Program Resort Leaders je stále otvorený a vycestovanie na leto 2020 nie je obmedzené. Odstúpenie od zmluvy sa riadi štandardnými zmluvnými podmienkami, vrátane sankcií, ktoré vyplývajú z odstúpenia od zmluvy.

Budú ovplyvnené predodletové stretnutia Resort Leaders pred odletom do USA?

Nie, predodletové stretnutia sú v pláne bez obmedzenia. O prípadných zmenách budeme informovať.

Čo keď sa ja alebo niekto iný nakazí vírusom počas programu?

Všetky prípady zdravotných problémov sa budú riadiť protokolom platným v danom resorte. Tie sa môžu líšiť ale vo všeobecnosti zahŕňajú prístup do zdravotného strediska, zdravotníckych pracovníkov a podporu miestnych zdravotníckych orgánov.

Ak sa počas programu nakazím koronavírusom, bude ma pokrývať moje zdravotné poistenie, ktoré je súčasťou programu?

Áno, poistenie pokrýva aj prípad nakazenia sa koronavírusom, za predpokladu, že je choroba diagnostikovaná počas pobytu. Ak by bolo nakazenie diagnostikované pred pobytom, poistenie takúto situáciu považuje za tzv. "preexisting conditions" (už existujúce zdravotné problémy), ktoré štandardne nepokrýva.

Ak pred odchodom pociťuješ akékoľvek príznaky, ktoré môžu súvisieť s chorobou COVID - 19, nakontaktuj sa na poskytovateľov zdravotnej pomoci so žiadosťou o informácie a následné vyšetrenie.

Aké sú moje ďalšie kroky?

Na základe aktuálnych informácií sa riadime preventívnymi opatreniami, avšak administrácia účastníkov programu nie je obmedzená.

Na čas sme pozastavili osobné stretnutia so zamestnávateľmi, avšak online pohovory prebiehajú.

Ďalšie kroky v programe zhŕňajú objednávanie víz, nákup leteniek alebo aj poistenie - tieto sa riadia aktuálnu situáciou a momentálne sú na čas pozastavené.