Apply

Dokumenty

 

Poza wypełnioną aplikacją Resort Leaders, wymagane jest dołączenie poniższych dokumentów:

  • Zaświadczenie o studiowaniu 

  • Zaświadczenie o niekaralności - oryginał

  • Paszport biometryczny (wydany po 28 sierpnia 2006 r.) - kopia strony ze zdjęciem

  • Zaświadczenie o braku przeciwskazań medycznych - tzw. Medical Form - druk dostępny po zalogowaniu się do panelu uczestnika

  • 3 referencje w formie elektronicznej - kwestionariusz referencyjny dostępny po zalogowaniu się do panelu uczestnika

  • Podpisana Umowa Uczestnictwa w Programie - dostępna po zalogowaniu się do panelu uczestnika

 

Dokumenty należy zeskanować i dołączyć do systemu Resort Leaders. Paszport można dostarczyć w przeciągu 30 dni od podpisania Umowy, Medical Form - 14 dni. Pozostałe dokumenty - 7 dni.

Explore America. Go with the leaders.
Rejestracja