Apply

Dokumenty

 

Oprócz wypełnionej aplikacji Camp Leaders, poniższe dokumenty są niezbędne w procesie rekrutacji:

  • Kontrakt z Pracodawcą

  • Zaświadczenie o studiowaniu 

  • Zaświadczenie o niekaralności - oryginał

  • Kopie poprzednich wiz amerykańskich

  • Paszport biometryczny (wydany po 28 sierpnia 2006 r.) - kopia strony ze zdjęciem

  • Zaświadczenie o braku przeciwskazań medycznych - tzw. Medical Form - druk dostępny po zalogowaniu się do panelu uczestnika

  • 1 referencja w formie elektronicznej - kwestionariusz referencyjny dostępny po zalogowaniu się do panelu uczestnika

  • Podpisana Umowa Uczestnictwa w Programie - dostępna po zalogowaniu się do panelu uczestnika

  • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego - certyfikat, zaświadczenie o uczęszczaniu na kurs, wpis do indeksu, ocena z matury, itp.

 

Dokumenty należy zeskanować i dołączyć do systemu Resort Leaders. Paszport można dostarczyć w przeciągu 30 dni od podpisania Umowy, Medical Form - 14 dni. Pozostałe dokumenty - 7 dni. 

Osoba powracająca na resort jest zwolniona z rozmowy kwalifikacyjnej z konsultantem.

Explore America. Go with the leaders.
Rejestracja