Apply

Internship

 

Internship jest programem przeznaczonym dla osób które studiują bądź właśnie ukończyły kierunek studiów związany z branżą hotelarską, gastronomiczną i turystyczną. W ramach programu można wyjechać do pracy w resorcie na okres do 12 miesięcy i zdobyć doświadczenie zawodowe.

 


 

Oferujemy dwie opcje uczestnictwa w programie:

  • Intern - opcja dla osób, które studiują kierunki związane z branżą hotelarską, turystyczną bądź gastronomiczną. Opcja ta jest też dostępna dla osób, która obroniły się nie wcześniej niż 12 miesięcy przed planowanym wlotem do USA.
  • Trainee - opcja dla osób, które nie mają już statusu studenta natomiast ukończyły studia związane z branżą hotelarską bądź gastronomiczną i mają co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy związanej ze studiami. Program jest też dostępny dla osób, które mają 5 lat doświadczenia w pracy w hotelu bądź restauracji, w tym przypadku uczestnik nie musi posiadać dyplomu ukończenia kierunku związanego z hotelarstwem, turystyką bądź gastronomią.

 

Wymagania


Program Internship (program praktyk):

  • Status studenta bądź absolwenta (nie później niż 12 miesięcy od daty obrony do wylotu) kierunku o proflu hotelarskim, turystycznym bądź gastronomicznym

  • Średnio zaawansowany poziom języka angielskiego - poziom B1

  • Wiek powyżej 18 lat

  • Podczas rozmowy wizowej należy okazać dowód na posiadanie 2000 USD

  • Gotowość do pozostania w USA przez min. 6 miesięcy, max. 12 miesięcy

  • Brak przeciwskazań medycznych

  • Zaświadczenie o niekaralności

  • Wsześniejsze doświadczenie w pracy będzie dodatkowym atutem

 

Wyloty do USA odbywają się cały rok. Data wylotu jest ustalana bezpośrednio z resortem.

Explore America. Go with the leaders.
Rejestracja